MEMO

MEMO

PUSAT PENGINAPAN PELAJAR (SAC)
JABATAN HAL EHWAL PELAJAR

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

06010 SINTOK, KEDAH DARUL AMAN

Tel : 04-9284171,  Fax : 04-9284175

KEPADA                         :         SEMUA PELAJAR UNIVERSITI UTARA MALAYSIA  

DARIPADA                    :         PUSAT PENGINAPAN PELAJAR                                                             

TARIKH                           :        03 Julai  2014 / 05 Ramadan 1435H

PERKARA                    :        OPERASI BAS KITARAN KAMPUS                                                              SEMASA CUTI SEMESTER 

Assalamualaikum dan Salam sejahtera,

Sukacita dimaklumkan bahawa, pada cuti semester bermula 6 Julai 2014 hingga 31 Ogos 2014, terdapat 2 buah bas kitaran kampus (Bas UUM) akan beroperasi pada hari Ahad hingga Khamis seperti jadual di bawah:

Pagi: 7.40 pagi, 7.50 pagi, 8.00 pagi, 8.10 pagi

Tengah hari : 12.00 tengah hari, 1.00 petang, 2.00 petang

Petang : 4.00 petang, 5.00 petang, 6.00 petang

Laluan bagi bas kitaran kampus ini adalah:

Laluan B (DPP Petronas) > Laluan A > Laluan DKG 5 > Laluan DKG 1 > Laluan PKU

Bas kitaran ke Changlun tidak beroperasi sepanjang cuti semester ini berlangsung.

Perhatian dan kerjasama pelajar adalah amat dihargai dan didahului dengan terima kasih.

Sekian.MEMO

STUDENT ACCOMMODATION CENTRE (SAC)
STUDENT AFFAIRS DEPARTMENT

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

06010 SINTOK, KEDAH DARUL AMAN

Phone : 04-9284171,  Fax : 04-9284175

TO                             :         ALL STUDENTS

FROM                       :         STUDENT ACCOMODATION CENTER (SAC)                                 

DATE                         :        3 July, 2014/ 05 Ramadhan 1435H

SUBJECT                :     ON-CAMPUS SHUTTLE BUS SERVICE                                                         DURING  SEMESTER BREAK

Please be informed that during this semester break, from 6 July, 2014 until 31 August, 2014, the  on-campus shuttle bus service will continue to be in operation.  The service will operate with two buses (UUM Buses) on Sunday until Thursday only.

The bus  schedule is as follows:

Morning: 7.40 a.m, 7.50 a.m, 8.00 a.m, 8.10 a.m

Afternoon: 12.00 p.m, 1.00 p.m, 2.00 p.m

Evening: 4.00 p.m, 5.00 p.m, 6.00 p.m

The bus routes are as follows:

Route B (DPP Petronas) > Route A > Route DKG 5 > Route DKG 1 > Route MDUUM

The shuttle bus service to Changlon is temporarily suspended during the semester break.


Thank you.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan